Chi tiết văn bản
Số hiệu 165/VPUBND-VP6
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 111/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2023 của Bộ VHTTDL
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Ký duyệt PCVP - Nguyễn Tiến Dũng
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm