Lãnh đạo phòng, đơn vị

1. Văn phòng Sở:

Điện thoại: 02296.283.968

Chánh Văn phòng: Bà Lâm Thị Hồng Loan

Số điện thoại: 096.193.2999

Email: loanlth.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Thành Trung

Số điện thoại: 094.888.5775

Email: trunglt.dl@ninhbinh.gov.vn

2. Thanh tra Sở:

Điện thoại: 0229.6275.197

Chánh Thanh tra: Ông Lâm Quang Hưng

Số điện thoại: 091.309.7075

Email: hunglq.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thu Huyền

Số điện thoại: 098.850.0568

Email: huyennt.dl@ninhbinh.gov.vn

3. Phòng Quản lý Du lịch:

Điện thoại: 02296.530.350

Trưởng phòng: Ông Quách Thế Hải

Số điện thoại:  0961203885

Email: haiqt.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Hồng Quyên

Số điện thoại: 091.999.3917

Email: quyenpth.dl@ninhbinh.gov.vn

4. Phòng Kế hoạch và Phát triển Du lịch:

Điện thoại: 0229.3270.072

Trưởng phòng: Ông Trịnh Văn Hiếu

Số điện thoại: 091.339.1499

Email: hieutv.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Đinh Quỳnh Lệ

Số điện thoại: 091.603.8456

Email: ledq.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Bà Đinh Thị Thu Hoài

Số điện thoại: 090.274.6459

Email: hoaidt.dl@ninhbinh.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Bình

Địa chỉ: Tầng 4, số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình

Điện thoại: 02293.884.101, Fax: 02293.881.958

Email: info@dulichninhbinh.com.vn

Website: www.dulichninhbinh.com.vn

Hotline hỗ trợ khách du lịch (24/24): 02293.886.068

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Minh

Số điện thoại: 091.285.0854

Email: minhnv.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Lâm Thị Phượng

Số điện thoại: 090.450.6454

Email: phuonglt.dl@ninhbinh.gov.vn

2. Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An

Địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, tp. Ninh Bình

Điện thoại: 02293.891.326  Fax: 02293.891.326

Email: banquanlytrangan@gmail.com

Website: www.trangandanhthang.vn

Phó Giám đốc phụ trách: Ông Bùi Việt Thắng 

Số điện thoại: 094 248 1444

Email: thangbq.dl@ninhbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Ông Bùi Quang Ninh

Số điện thoại: 091.543.0229

Email: ninhbq.dl@ninhbinh.gov.vn