Thông báo

Thư chúc mừng

Thứ Hai, 05/02/2024

Lịch trực Tết Giáp Thìn

Thứ Sáu, 02/02/2024

Thư cảm ơn

Thứ Tư, 13/12/2023

Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định 846/QĐ-UBND

Thứ Năm, 07/12/2023

Ngày 6 tháng 12 năm 2023 Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định 846/QĐ-UBND về vic bãi bỏ quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, các khu, điểm du lịch và các cơ sở dịch vụ du lịch khác trên địa bản tỉnh Ninh Bình; Sở Du lịch trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Giấy mời họp

Thứ Sáu, 06/10/2023