Thông báo v/v trưng cầu ý kiến tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023

Thứ Năm, 30/11/2023