Đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh kiến nghị

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Gửi đến Sở Du Lịch tỉnh Ninh Bình Địa chỉ: Số 06, đường Tràng An, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:     02293.871.263

Fax:               02293.871.263

Email:     sodulich@ninhbinh.gov.vn

Website:     sodulich.ninhbinh.gov.vn - ninhbinhtourism.gov.vn

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: http://sodulich.ninhbinh.gov.vn

 

Văn bản điện tử