Lịch công tác Sở

Lịch trực 30/4; 01/5/2023

Thứ Tư, 26/04/2023

Lịch công tác tháng 9-2021

Thứ Hai, 30/08/2021

Lịch công tác tháng 8-2021

Thứ Hai, 02/08/2021

Lịch công tác tháng 7-2021

Thứ Năm, 01/07/2021

Lịch công tác tháng 6-2021

Thứ Ba, 01/06/2021

Lịch công tác tháng 5-2021

Thứ Ba, 04/05/2021

Lịch công tác tháng 4-2021

Thứ Hai, 05/04/2021