Quyết định về việc phân công cán bộ thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở cơ quan Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thứ Hai, 04/01/2021