Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc Sở:

  Họ và tên: Bùi Văn Mạnh

- Sinh ngày: 26/9/1976

- Nơi sinh: xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Quê quán: xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi cư trú: Số nhà 31, Ngõ 171, đường Lê Thái Tổ, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân ngoại ngữ; Thạc sỹ Du lịch; Tiến sỹ Văn hóa học

- Email: manhbv.dl@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

11/2005 - 03/2007

 Cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch thuộc Sở Du lịch Ninh Bình

04/2007 - 02/2008

 Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch

03/2008 - 04/2012

 Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

04/2012 - 05/2012

 Phụ trách phòng Xúc tiến và Hợp tác Quốc tế, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

06/2012 - 04/2014

 Trưởng phòng Xúc tiến và Hợp tác Quốc tế, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An

04/2017 - 11/2019

 Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

12/2019 - 10/2020

 Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

10/2020 - 12/2020

 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Du lịch

01/2021 đến nay

 Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Du lịch

 

2. Phó Giám đốc Sở:

  Họ và tên: Phạm Duy Phong

- Sinh ngày: 12/12/1975

- Nơi sinh: xã Ninh Mỹ, huyện Hoa lư, tỉnh  Ninh Bình

- Quê quán: xã Ninh Mỹ, huyện Hoa lư, tỉnh  Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi cư trú: xã Ninh Mỹ, huyện Hoa lư, tỉnh  Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Du lịch học; Thạc sĩ Du lịch

- Điện thoại: 0915.530.565

- Email: phongpd.dl@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

06/2005 - 03/2008

 Chuyên viên phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Sở Du lịch Ninh Bình

03/2008 - 11/2011

 Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

11/2011 - 04/2015

 Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình

04/2015 - 07/2017

 Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Ninh Bình

07/2017 - 04/2019

 Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch Ninh Bình

 04/2019 - 11/2020

 Giám đốc Trung tâm Thông tin  xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch Ninh Bình

11/2020 đến nay

 Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

 

3. Phó Giám đốc Sở:

  Họ và tên: Nguyễn Cao Tấn                          

- Sinh ngày: 02/02/1975

- Nơi sinh: xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình                                  

- Quê quán: xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam

- Nơi cư trú: Số nhà 10, đường Cao Bá Quát, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khảo cổ học; Thạc sỹ Khảo cổ học

- Email: tannc.dl@ninhbinh.gov.vn

Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, đơn vị công tác

12/1997 - 10/2007

 Bảo tàng viên, bảo tàng Tỉnh Ninh Bình

10/2007 - 4/2008

 Bảo tàng viên, Phòng quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thông tin tỉnh Ninh Bình

4/2008 - 01/2011

 Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình.

02/2011 - 04/2012

 Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình.

4/2012 - 03/2017

 Phó Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình

04/2017 - 07/2022

 Phó Giám đốc Sở văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

 07/2022 đến nay

 Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình