Lãnh đạo Sở

Đ/c Bùi Văn Mạnh

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

Điện thoại: 0229 3871263

Email: manhbv.dl@ninhbinh.gov.vn
Đ/c Phạm Duy Phong

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

Điện thoại: 0229 3871263

Email: phongpd.dl@ninhbinh.gov.vn

Đ/c Nguyễn Cao Tấn

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình

Điện thoại: 0229 3871263

Email: tannc.dl@ninhbinh.gov.vn