Thông báo cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 128/NQ-CP Ngày 11/10/2021 của Chính phủ và quyết định số 218/QĐ-BYT Ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế

Thứ Tư, 09/02/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Tin cùng chuyên mục