V/v tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; giống vật nuôi và thuỷ sản qua biên giới vào địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 06/02/2024