Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thứ Hai, 07/08/2023

 

 

 

Tin cùng chuyên mục