Chi tiết văn bản
Số hiệu 64/UBND-VP6
Trích yếu V/v triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Ký duyệt PCT - Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm