Chi tiết văn bản
Số hiệu 77/UBND-VP7
Trích yếu V/v Thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ngày ban hành 17/01/2023
Ngày hiệu lực 17/01/2023
Ký duyệt CVP - Đặng Đức Tân
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm