Chi tiết văn bản
Số hiệu 57/UBND-VP3
Trích yếu V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Ký duyệt PCT - Trần Song Tùng
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm