Chi tiết văn bản
Số hiệu 987/UBND-VP6
Trích yếu V/v góp ý dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo
Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực 27/12/2022
Ký duyệt PCT - Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm