Chi tiết văn bản
Số hiệu 506/UBND-VP6
Trích yếu về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 283/TB-VPCP về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm