Chi tiết văn bản
Số hiệu 09/2022-QĐ/UBND
Trích yếu Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định về ứng xử trong hoạt động du lịch và khẩu hiệu tuyên truyền hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm