Chi tiết văn bản
Số hiệu 899/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định phê duyêtj
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm