Chi tiết văn bản
Số hiệu 979/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Ký duyệt PTT. Phạm Bình Minh
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm