Chi tiết văn bản
Số hiệu 899/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Ký duyệt TT- Phạm Minh Chính
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm