Chi tiết văn bản
Số hiệu QT-04
Trích yếu Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Hệ thống ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác