Chi tiết văn bản
Số hiệu 127/NQ-CP
Trích yếu Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Ký duyệt Phạm Bình Minh
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm