Chi tiết văn bản
Số hiệu 01-NQ/ĐUK
Trích yếu Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 26/05/2021
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm