Chi tiết văn bản
Số hiệu 17/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
Ngày ban hành 07/03/2019
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm