Chi tiết văn bản
Số hiệu 50/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành 20/05/2021
Ngày hiệu lực 20/05/2021
Ký duyệt TT. Phạm Minh Chính
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm