Chi tiết văn bản
Số hiệu 08/NQ-TW
Trích yếu Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày ban hành 16/01/2017
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm