Chi tiết văn bản
Số hiệu 06/2022/QH15
Trích yếu Luật Thi đua, khen thưởng
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Ký duyệt CTQH. Vương Đình Huệ
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Luật
Tài liệu đính kèm