Chi tiết văn bản
Số hiệu 93/KH-TBATANM
Trích yếu Kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 07/07/2023
Ký duyệt PCT UBND TỈNH Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm