Chi tiết văn bản
Số hiệu 80-KL/TW
Trích yếu Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Ngày ban hành 20/06/2020
Ngày hiệu lực 20/06/2020
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Kết luận
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác