Chi tiết văn bản
Số hiệu 512/UBND-VP6
Trích yếu Công văn số 512/UBND-VP6 triển khai thực hiện Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm