Chi tiết văn bản
Số hiệu 14/UBND-VP6
Trích yếu V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày ban hành 08/01/2021
Ngày hiệu lực 08/01/2021
Ký duyệt Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm