Chi tiết văn bản
Số hiệu 204/BCĐ-VP6
Trích yếu Về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 03/08/2020
Ngày hiệu lực 03/08/2020
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm