Chi tiết văn bản
Số hiệu 299 /UBND-VP6
Trích yếu Về triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm