Chi tiết văn bản
Số hiệu 53/UBND-VP6
Trích yếu Văn bản số 53/UBND-VP6 ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch
Ngày ban hành 03/02/2021
Ngày hiệu lực 03/02/2021
Ký duyệt Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm