Chi tiết văn bản
Số hiệu 507/UBND-VP6
Trích yếu Văn bản số 507/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg; văn bản số 1070/TTgKGVX, văn bản số 5553/VPCP-KGVX về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm