Chi tiết văn bản
Số hiệu 4215/QĐ-BVHTTDL
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày ban hành 09/11/2017
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm