Chi tiết văn bản
Số hiệu 99-QĐ/TW
Trích yếu Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ
Ngày ban hành 03/10/2017
Ngày hiệu lực 03/10/2017
Ký duyệt Trần Quốc Vượng
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm