Chi tiết văn bản
Số hiệu 989-QĐ/TU
Trích yếu Quyết định ban hành hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vi trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn , đẩy lùi suy thoái, " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ
Ngày ban hành 05/04/2018
Ngày hiệu lực 05/04/2018
Ký duyệt Nguyễn Thị Thanh
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm