Chi tiết văn bản
Số hiệu
Trích yếu Quy trình quản lý công tác văn thư
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Ký duyệt
Danh mục Hệ thống ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác