Chi tiết văn bản
Số hiệu QT-03
Trích yếu Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Hệ thống ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành Sở Du lịch
Loại văn bản Văn bản khác
Tài liệu đính kèm