Chi tiết văn bản
Số hiệu 68/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành 01/07/2021
Ngày hiệu lực 01/07/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm