Chi tiết văn bản
Số hiệu 86/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của quốc hội khóa XV
Ngày ban hành 06/08/2021
Ngày hiệu lực 06/08/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm