Chi tiết văn bản
Số hiệu 123/2021/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm