Chi tiết văn bản
Số hiệu 09/2017/QH14
Trích yếu Luật Du lịch
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Luật
Tài liệu đính kèm