Chi tiết văn bản
Số hiệu 07-KL/TU
Trích yếu Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/06/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 12/05/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Ninh Bình
Loại văn bản Kết luận
Tài liệu đính kèm

Văn bản khác