Chi tiết văn bản
Số hiệu 07-KL/TU
Trích yếu Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành "Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Ninh Bình
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm