Chi tiết văn bản
Số hiệu 19/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy gia trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 09/03/2017
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm