Chi tiết văn bản
Số hiệu 107/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 07-KL/TU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/08/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Ký duyệt
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm