Chi tiết văn bản
Số hiệu 12/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Kết luận 04/KL-BCSĐ ngày 09/01/2018 của BCSĐ UBND tỉnh v/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12-NQ/BCSĐ ngày 15/2/2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và quản lý quy hoạch khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Ngày ban hành 09/02/2018
Ngày hiệu lực
Ký duyệt
Danh mục Văn bản pháp luật
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm