Chi tiết văn bản
Số hiệu 136/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Ký duyệt Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm

Xem chi tiết văn bản tại đây: /uploads/images/van_ban/01_Ke_hoach_CCHC_giai_doan_2021-2030_20210823024043268260_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20210824044227_000-00-00-H42.pdf

/uploads/images/van_ban/02_Phu_luc_ke_hoach_CCHC_giai_doanh_2021-2030_20210823024050805800_vnpt_ca_signed_20210824044316_000-00-00-H42.pdf